Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2020

Thứ năm - 14/05/2020 21:21
A. Phần Mở đầu
1.Tình hình thu nộp đảng phí tháng 5/2020
2. Thông báo tình hình đảng viên:
Đảng số: 27 đảng viên (chính thức: 22; dự bị: 05 (đ/c Mai, Yến, Ngà, Kim Hải, Nguyễn Luyện)
Số đảng viên có mặt: 27; Vắng mặt: 0
ĐẢNG BỘ HUYỆN BẢO THẮNG
CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS&THPT  
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                                               Bảo Thắng, ngày 12 tháng 5 năm 2020
 
SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5/2020
-----
A. Phần Mở đầu
1.Tình hình thu nộp đảng phí tháng 5/2020
2. Thông báo tình hình đảng viên:
Đảng số: 27 đảng viên (chính thức: 22; dự bị: 05 (đ/c Mai, Yến, Ngà, Kim Hải, Nguyễn Luyện)
Số đảng viên có mặt: 27; Vắng mặt: 0
3. Thông qua nội dung sinh hoạt
3.1 Thông tin thời sự (có tài liệu chi tiết kèm theo)
3.2 Công bố phân công NV trong BCU Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025
3.3. Triển khai  một số văn bản chỉ đạo của cấp trên
3.4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2020; triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020 những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
3.5. Chi bộ thảo luận
3.6. Mời đại biểu Ban tổ chức Huyện ủy dự phát biểu ý kiến.
3.7. Chủ trì cuộc họp kết luận các ý kiến phát biểu của đảng viên; biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ tháng 5/2020.
3.8. Chi bộ chấm điểm buổi sinh hoạt
4. Cử thư ký cuộc họp: Đ/c  Lã Thùy Dương.
B. Phần nội dung
1. Thông tin tình hình thời sự nổi bật
Đồng chí Nguyễn Tiến Lực – Chi ủy viên Chi bộ
2. Triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên
Đã chuyển các đ/c qua hộp thư điện tử, đề nghị theo dõi, nghiên cứu
Một số vấn đề đặc biệt, không gửi qua Email……
3. Đánh giá công tác lãnh đạo của Chi bộ tháng 4/2020
3.1. Về công tác chính trị, tư tưởng
- 100% Cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đã thực hiện tốt việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không vi phạm về những điều đảng viên không được; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương trước quần chúng.
- Cán bộ đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc những quy định của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch covid-19. Không có đảng viên, quần chúng vi phạm về phòng, chống dịch bệnh.
3.2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị
 Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp với những nhiệm vụ cụ thể:
- Về công tác chuyên môn: Nhà trường đã tổ chức dạy học trực tuyến với nội dung (ôn tập những kiến thức đã học và dạy kiến thức mới cho HS; công tác ôn thi THPT Quốc gia) trong thời gian các em nghỉ học phòng, chống dịch tại nhà; tổ chức rà soát kế hoạch giáo dục; rà soát kế hoạch dạy học tinh giản theo phương châm “Đảm bảo kiến thức kĩ năng cơ bản vững chắc” vừa đảm bảo kết thúc chương trình theo qui định của Bộ GD&ĐT. Làm tốt công tác vận động, phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh tạo mọi điều kiện có thể để HS tham gia học trực tuyến từ chỗ 30->40% nâng lên 98% học trực tuyến sau khi họp tổ Chủ nhiệm bàn bạc đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp (điển hình: Cô giáo và tập thể 9B; 6A, 6B, 7A, 12A, 12B, 10B).
- Về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19: Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí “Những việc cần làm” phòng, chống dịch covid-19 đối với từng vị trí việc làm; Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đón học sinh trở lại trường (tổng lao động vệ sinh, phun khử khuẩn nội, ngoại cảnh nhà trường) nhằm đảm bảo môi trường giáo dục không dịch bệnh.
- Về công tác nội trú: Huy động phụ huynh cùng GVCN dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu nội trú; duy trì tốt nền nếp; công tác quản lý học sinh được tăng cường. 100% HS thực hiện tốt mọi quy định phòng, chống dịch bệnh covid-19 ngay sau khi trở lại trường.
- Về hoạt động các đoàn thể chính trị: Công đoàn, Đoàn thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của công đoàn viên, đoàn viên trong việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy-học của nhà trường cũng như PGD&ĐT giao (điển hình các đ/c Nguyễn Phú, Đinh Toàn, Vũ Hải, Lã Thùy Dương, Nguyễn Xuyến, Thu Lan, Nguyễn Hoa, Hồ Mạnh, Đào Dung, Bích Ngọc, Nguyễn Hữu, Trần Hương, Lý Huệ, Tạ Hoàng và các đ/c khác).
- Về công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học:Nhà trường đã làm tốt công tác phân công CB, GV, NV trực trường 24/24, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản, vệ sinh sạch sẽ. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại tổ Nuôi dưỡng, không có hiện tượng mất ATTP đối với HS.
- Về công tác CSVC: Tổ chức rà soát toàn bộ CSVC ở các hạng mục: lớp học, phòng ở, nhà ăn…, kịp thời sữa chữa đảm bảo an toà, bổ sung các CSVC tốt nhất trong điều kiện nguồn lực thực tại nhằm phục vụ cho HS ăn ở, học tập.
3.3. Công tác tổ chức, kiểm tra giám sát và phát triển đảng
- Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Chi bộ đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện và tổ chức thành công Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. ĐH bầu được Ban chi ủy gồm 02 đ/c (01 Phó bí thư, 01 Chi ủy viên) và đoàn đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ Huyện lần thứ 28.
- 100% các đ/c đảng viên được Chi bộ giám sát và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời điểm dịch bệnh.
- Chi bộ đã tổ chức kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng (Đ/c Kim Hải, Nguyễn Luyện), nâng TS đảng viên trong Chi bộ 27 đ/c.
- Đ/c Nguyễn Đình Hải được nghỉ chế độ theo nguyện vọng từ ngày 01/4/2020.
4. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020
4.1. Công tác chính trị tư tưởng
Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng nhiệm vụ cụ thể của mỗi đ/c đảng viên. Chú trọng chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; Kỷ cương, nền nếp, thực hiện đạo đức nhà giáo; khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc làm cụ thể của từng cán bộ đảng viên và quần chúng.
4.2. Nhiệm vụ chính trị:
            - Về chỉ đạo chung:
+ Chỉ đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học trong tình hình phòng, chống dịch bệnh covid-19.
+ Thực hiện chế độ, chính sách cho CB, GV, NV và HS kịp thời.
+ Phụ trách công tác sửa chữa, tu bổ, bổ sung CSVC, đáp ứng điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập của HS và làm việc của CB, GV, NV
- Về công tác chuyên môn:
+ Trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn, tập trung: rà soát KHDH đảm bảo yêu cầu của Bộ, SGD&ĐT;
+ Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG lớp 9 thi tỉnh; các lớp 6,7,8 thi cấp huyện.
+ Tiếp tục chỉ đạo ôn tập cho HS lớp 12 kỳ thi THPT quốc gia (tập trung phân tích đề thi minh họa, hoàn thiện đề nộp SGD&ĐT theo yêu cầu); Xây dựng kế hoạch chuẩn bị thi thử lớp 9, lớp 12 vào tháng đầu tháng 6/2020.
  • Về công tác Nội trú, nuôi dưỡng:
+ Duy trì tốt nền nếp công tác nội trú; giám sát chặt chẽ việc thực hiện quản lý nội trú; công tác ATTP và chăm sóc sức khỏe cho HS của CB, GV, NV.
+ Đôn đốc, giám sát CB, GV, NV, HS, các bộ phận thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
+ Tổ Chủ nhiệm rà soát, thống kê các hạng mục CSVC cần sửa chữa, bổ sung.
  • Về công tác AN, TT, AT trường học; hoạt động của Đoàn thanh niên:
Tiếp tục duy trì và giữ vững tình hình AN, TT, AT trường học; không để dịch bệnh covid-19 xảy ra; hạn chế và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh thông thường theo mùa.
- Về hoạt động đoàn thể chính trị:
Công đoàn, Đoàn thanh niên duy trì hoạt động theo kế hoạch; tăng cường công tác vận động công đoàn viên sáng tạo trong dạy học; hoạt động của HĐTQ trong mọi hoạt động của HS; triển khai đầy đủ các hoạt động NGLL theo đặc thù giãn cách HS (19/5 – sinh nhật Bác); tăng cường công tác tuyên truyền; công tác vệ sinh, xây dựng cảnh quan trường lớp.
4.3. Công tác kiểm tra giám sát, xây dựng, phát triển Đảng
- Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị (Nguyễn Kim Hải, Nguyễn Thị Luyện) và quần chúng ưu tú (Nguyễn Thị Dung; Lý Thị Huệ). Hướng dẫn xem xét các thủ tục, làm hồ sơ đề nghị kết nạp.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên theo KH của Chi bộ. Đảm bảo 100% ĐV
được giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
5. Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp về những nội dung trên
(Ghi tóm tắt các ý kiến)
C. Phần kết thúc (chủ trì cuộc họp):
Phần 1: Xây dựng Nghị quyết chi bộ tháng 5/2020:
Sau khi nghiên cứu, thảo luận và kết luận của chủ trì buổi họp, toàn thể đảng viên trong chi bộ nhất trí biểu quyết thông qua nội dung nhận định thực hiện Nghị quyết tháng 4/2020 và thống nhất nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ tháng 5/2020 gồm các việc chính và phân công nhiệm vụ đảng viên như sau:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
1.1. Công tác chính trị tư tưởng: đ/c Trần Thị Phương Lan - PBT
- Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng nhiệm vụ cụ thể của mỗi đ/c đảng viên.
- Chú trọng chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; Kỷ cương, nền nếp, thực hiện đạo đức nhà giáo;
- Khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc làm cụ thể của từng cán bộ đảng viên và quần chúng.
1.2. Nhiệm vụ chính trị:
            - Về chỉ đạo chung: đ/c Nguyễn Đắc Sơn – đảng viên PHT phụ trách trường
+ Chi đạo các tổ chức, đoàn thể chính trị, các bộ phận nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.
+ Chỉ đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học trong tình hình phòng, chống dịch bệnh covid-19 với các giải pháp phù hợp.
+ Thực hiện chế độ, chính sách cho CB, GV, NV và HS đúng qui định, kịp thời.
+ Phụ trách công tác sửa chữa, tu bổ, bổ sung CSVC, đáp ứng điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập của HS và làm việc của CB, GV, NV (thay một số bóng điện hỏng, quạt bị cháy ở các phòng ở và các lớp học, nhà ăn; lắp bổ sung quạt trần ở 4 lớp nhà tạm: 01 cái/ lớp); mua lưới đen che phủ phía sau dãy nhà chức năng để tránh nắng cho HS và thầy cô.
+ Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh đợt 2 đầu cấp (THCS và THPT) năm học 2020-2021. Chú trọng việc các nhóm cơ bản chốt được số liệu của từng trường. Có giải pháp chủ động trao đổi với PGD&ĐT khi gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh.
- Về công tác chuyên môn: đ/c Phùng Thị Thu Hiền – đảng viên - PHT
+ Trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn, tập trung chỉ đạo GV rà soát KHDH các bộ môn tinh giản tối đa (vừa đảm bảo yêu cầu của Bộ, SGD&ĐT vừa phù hợp với tình hình thực tiễn); chỉ đạo các tổ Chuyên môn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hay, sáng tạo trong việc tổ chức ôn thi cho HS lớp 9 vào THPT và HS lớp 12 tốt nghiệp THPT nhằm củng cố, hệ thống hóa kiến thức vững chắc cho HS nghỉ chống dịch covid, đồng thời nâng chất lượng ôn trong thời gian tiếp theo cũng như chất lượng học tập các lớp.
+ Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG lớp 9 thi tỉnh; các lớp 6,7,8 thi cấp huyện.
+ Tiếp tục chỉ đạo ôn tập cho HS lớp 12 kỳ thi THPT quốc gia (tập trung phân tích đề thi minh họa, hoàn thiện đề nộp SGD&ĐT theo yêu cầu); Xây dựng kế hoạch chuẩn bị thi thử lớp 9, lớp 12 vào tháng đầu tháng 6/2020.
  • Về công tác Nội trú, nuôi dưỡng, chăm sóc SK cho HS: đ/c Trần Thị Phương Lan – PBT Chi bộ - PHT
+ Duy trì tốt nền nếp công tác nội trú; giám sát chặt chẽ việc thực hiện quản lý nội trú; công tác ATTP và chăm sóc sức khỏe cho HS của CB, GV, NV.
+ Giúp HT đôn đốc, giám sát trực tiếp CB, GV, NV, HS, các tổ chức, đoàn thể chính trị, bộ phận thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
+ Chỉ đạo tổ Chủ nhiệm rà soát, thống kê các hạng mục CSVC cần sửa chữa, bổ sung; tổng hợp, báo cáo đ/c HT phê duyệt sửa chữa, bổ sung.
  • Về công tác AN, TT, AT trường học; hoạt động của Đoàn thanh niên: Đ/c Nguyễn Tiến Lực – Chi ủy viên
+ Chỉ đạo bộ phận bảo vệ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững tình hình AN, TT, AT trường học; không để dịch bệnh covid-19 xảy ra; hạn chế và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh thông thường theo mùa.
+ Lãnh đạo các hoạt động của Đoàn thanh niên, chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra việc HS thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19.
- Về hoạt động đoàn thể chính trị:
+ Công đoàn thực hiện nhiệm vụ theo KH đã xây dựng; Tổ chức tuyên truyền cho “Cán bộ, GV, nhân viên nhà trường làm theo lời Bác”, thực hiện tốt 10 lời hứa của Nhà giáo Lào Cai; động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm của công đoàn viên khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận động nữ công đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến về “Bình đẳng giới”; phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học”…chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII: đ/c Trần Thị Phương Lan – PBT Chi bộ - PHT phụ trách.
+ Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo KH; làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra đánh giá đoàn viên, thanh niên, đội viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác vận động đoàn viên sáng tạo trong dạy và học; hướng dẫn và giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐTQ; triển khai đầy đủ các hoạt động NGLL theo đặc thù giãn cách HS (19/5 – sinh nhật Bác); tăng cường công tác tuyên truyền; công tác vệ sinh, xây dựng cảnh quan trường lớp; tổ chức buổi “Định hướng nghề nghiệp, phân luồng cho HS khối THPT, lớp 9. Chú trọng khối lớp 9, 12). Đ/c Nguyễn Tiến Lực – Chi ủy viên phụ trách.
1.3. Công tác kiểm tra giám sát, xây dựng, phát triển Đảng
* Công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng: Đ/c Nguyễn Tiến Lực - CUV
- Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị (Nguyễn Kim Hải, Nguyễn Thị
Luyện): các đ/c đảng viên chính thức đã được phân công; Hướng dẫn chúng ưu tú (Nguyễn Thị Dung; Lý Thị Huệ) làm lý lịch xin vào đảng; hoàn thiện hồ sơ, trình chi bộ xem xét, đề nghị Huyện ủy ra Quyết định kết nạp.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên theo KH của Chi bộ năm 2020. Đảm bảo 100% đảng viên được giám sát theo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
            * Công tác xây dựng Đảng; xây dựng kế hoạch, Chương trình hành động của Chi bộ - cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo Nhà trường, các đoàn thể chính trị: Đ/c Trần Thị Phương Lan – PBT Chi bộ.
Phần 2: Phân công nhiệm vụ cho đảng viên
            - Các đ/c ĐV trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn cũng như các nhiệm vụ khác được Chi bộ và Nhà trường phân công. Gương mẫu, đi đầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho quần chúng và HS noi theo.
            - Phát huy vai trò đảng viên tại nơi cư trú trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 và các hoạt động khác, tuyệt đối không vi phạm pháp luật.
* Chi bộ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tháng 5/202: 27/27 = 100%: 
Phần 3: Chi bộ biểu quyết thông qua biểu tự chấm điểm của chi bộ:
Tổng số: 97,5 điểm (trừ 2,5/ 5 điểm mục 1- II) điểm, xếp loại: Tốt
 
     Thư ký
 
 
 
Lã Thùy Dương
 
    TM/CHI B
    PHÓ BÍ THƯ
 
 
    
           Trần Thị Phương Lan
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  LIÊN KẾT GIÁO DỤC

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay307
  • Tháng hiện tại16,706
  • Tổng lượt truy cập240,229
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây